Personální zajištění

Organizační schéma pečovatelské služby Velký Šenov

 

Poskytovatel sociálních služeb – Pečovatelská služba
Organizační složka Města Velký Šenov

Mgr. Hana Andělová
Vedoucí pečovatelské služby
(§109)

Andrea Gothová
Pracovník v sociálních službách
(§116, odst.1 písm.c)

 

Zřizovatel - Městský úřad Velký Šenov

Dušan Víta
Starosta Města Velký Šenov

Vojtěch Plíšek
Místostarosta Města Velký Šenov